Zakres usług kancelarii notarialnej

Sporządzanie aktów notarialnych

 • umów sprzedaży,
 • darowizny,
 • zamiany,
 • dożywocia,
 • umów spółek prawa handlowego,
 • ustanowienia służebności,
 • hipoteki,
 • inne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Sporządzanie poświadczeń

 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Spisywanie protokołów, w tym między innymi zgromadzeń spółek prawa handlowego,

Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,

poświadczenia notarialne - notariusz warszawa

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,

Sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest zobowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, a stwierdzenie powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów.