Zakres usług kancelarii notarialnej

notuslugi

Notariusz dokonuje następujących czynności:

1)   sporządza akty notarialne:

 • umów sprzedaży,
 • darowizny,
 • zamiany,
 • dożywocia,
 • umów spółek prawa handlowego,
 • ustanowienia służebności,
 • hipoteki,
 • inne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2)   sporządza poświadczenia:

 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

 

3)   spisuje protokoły, w tym między innymi zgromadzeń spółek prawa

handlowego,

 

4)   przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,

5)   sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

6)   sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

 

7)   sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest zobowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, a stwierdzenie powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów.

zakres usług kancelarii notarialnej

notariusz zakres usług

Informujemy, iż serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.