Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki. Notariusze są płatnikami:

1)  podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy

nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie,

2)  podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Notariusz  zobowiązany jest uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej (np. sprzedaż, zamiana, ustanowienie hipoteki,

umowa spółki, podwyższenie kapitału zakładowego spółki) od uprzedniego zapłacenia podatku.

Pobrane podatki notariusz przekazuje właściwemu urzędowi skarbowemu.

Jeżeli w akcie notarialnym znajduje się wniosek o wpis do księgi wieczystej, podlega on opłacie sądowej, którą notariusz pobiera

od wnioskodawców i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej.

W tym wypadku Notariusz zobowiązany jest również uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego

uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Ogół opłat wskazanych w akcie notarialnym obejmuje zatem oprócz wynagrodzenia notariusza również pobrane

przez niego podatki oraz opłaty sądowe.

notariusz cena

notariusz cennik

tani notariusz

notariusz koszt

Informujemy, iż serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.