Kancelaria notarialna Warszawa Wola - Notariusz Marek Rudziński

Notariusz Warszawa - Marek Rudziński

Prowadzona przez nas kancelaria notarialna działa w Warszawie od kilkunastu lat. Jej siedziba zlokalizowana jest na Woli, w budynku usytuowanym przy ulicy Chłodnej 64. Zatrudniamy wyłącznie specjalistów, którzy służą Klientom profesjonalną pomocą w różnych sytuacjach, towarzysząc im na wszystkich etapach danej sprawy.

Marek Rudziński notariusz Warszawa – od 2003 roku prowadzi Kancelarię Notarialną w Warszawie.

Zainteresowanym osobom udzielamy fachowych porad oraz wskazówek odnośnie do działań, które należy podjąć, aby pomyślnie przeprowadzić rozmaite czynności notarialne. Reprezentujemy kancelarie, które za priorytet swojego działania uznają satysfakcję Klientów z wysokiej jakości obsługi. Dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Notariusz analizuje szczegóły przedstawionych przypadków oraz szuka właściwych dla okoliczności rozwiązań problemów, dbając jednocześnie o zachowanie ściśle określonych standardów etycznych i merytorycznych.

Notariusz Warszawa Wola - Zakres usług

Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Z przyjęcia dokumentu na przechowanie notariusz spisuje protokół, w którym wymienia datę przyjęcia, ustala tożsamość osoby składającej dokument oraz wskazuje, komu i pod jakimi warunkami dokument bądź jego odpis ma być wydany.

Notariusz poświadcza: własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego,
z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.

Podział majątku wspólnego małżonków może obejmować zarówno cały ich majątek jak i jego część.

Notariusz Warszawa - podstawowe obowiązki

Nasza kancelaria notarialna działająca przy ul. Chłodnej zatrudnia osoby, które świadczą usługi na rzecz osób prywatnych, a także firm i przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Warszawy i okolicznych miejscowości. Obsługujemy nie tylko Klientów z Woli i Śródmieścia, ale także z pozostałych stołecznych dzielnic.

Notariusze zajmują się sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia oraz opracowywaniem dokumentów zaświadczających własnoręczność podpisu, datę okazania dokumentacji oraz zgodność kopii lub odpisu z oryginałem. Na zlecenie Klienta podejmują się też spisywania protokołów oraz przygotowywania wypisów i wyciągów różnych druków. Reprezentujemy kancelarie notarialne, które oferują konsumentom możliwość przyjęcia na przechowanie rozmaitych akt, pieniędzy oraz papierów wartościowych.

Notariusz odpowiada również za fachowe sporządzenie dokumentu zatwierdzającego prawo do ustawowego lub testamentowego dziedziczenia. Do jego obowiązków zalicza się także notarialne opracowywanie i przygotowywanie projektów oświadczeń, aktów oraz różnych dokumentacji. Zajmujemy się też realizacją innych czynności notarialnych wynikających z odrębnych przepisów prawnych.

Biuro Kancelarii notarialnej

Wymagane dokumnety

Sprzedaż lokalu z księgą wieczystą

Darowizna lokalu z księgą wieczystą

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Sprzedaż działki

Darowizna działki

Testament

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

Umowa majątkowa małżeńska

Akt poświadczenia dziedziczenia

NASZA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE

Kancelaria notarialna - Notariusz Marek Rudziński

Siedziba biura mieści się na pierwszym piętrze dużego budynku biurowego znajdującego się przy ul. Chłodnej 64 lok. 111. W jej bliskim sąsiedztwie usytuowane są kancelarie adwokackie I komornicze.

Dogodna lokalizacja kancelarii notarialnej w Warszawie umożliwia bezproblemowy dojazd z centrum Warszawy jak i innych dzielnic oraz pobliskich miejscowości.

Notariusze oferują kompleksowe wsparcie i rzetelną obsługę Klientom z Woli, Śródmieścia, Mokotowa i innych stołecznych dzielnic. Dla osób chcących skorzystać z ich usług przygotowaliśmy osobne miejsca parkingowe mieszczące się tuż przy budynku.

Kancelaria notarialna Marek Rudziński zlokalizowana w samym centrum Warszawy czynna jest od poniedziałku do piątku w dogodnych dla Klientów godzinach porannych i popołudniowych. Można odwiedzić jej siedzibę osobiście lub porozmawiać z notariuszem za pośrednictwem telefonu albo poczty elektronicznej. W razie potrzeby pozostaje on do dyspozycji Klientów w dogodnym terminie.